Actelsar

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 2.
Stan na dzień: 2023-05-16

Actelsar (Tabletki) - 40 mg (Telmisartanum)

Actavis Group PTC ehf.

Actelsar (Tabletki) - 80 mg (Telmisartanum)

Actavis Group PTC ehf.
Opis
Actelsar (Tabletki)
40 mg
(Telmisartanum)
Actavis Group PTC ehf.
Liczba substancji czynnych:
1
Telmisartanum - 40,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 13,06
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia
6,75
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 30 tabl.
- 56 tabl.

Actelsar (Tabletki)
80 mg
(Telmisartanum)
Actavis Group PTC ehf.
Liczba substancji czynnych:
1
Telmisartanum - 80,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 25,57
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia
12,96
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 30 tabl.
- 56 tabl.
- 84 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/25237/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/25237/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach