Adaring

Opis
Adaring (System terapeutyczny dopochwowy)
(0,12 mg + 0,015 mg)/24 h
(Etonogestrelum + Ethinylestradiolum)
Adamed Pharma S.A.
Liczba substancji czynnych:
2
Ethinylestradiolum - 0,015 mg/ 24 h
Etonogestrelum - 0,12 mg/ 24h
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 system
- 3 systemy
- 6 systemów

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/38280/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/38280/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach