Alcreno

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 5.
Stan na dzień: 2023-05-16

Alcreno (Tabletki powlekane) - 25 mg (Quetiapinum)

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Alcreno (Tabletki powlekane) - 150 mg (Quetiapinum)

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Alcreno (Tabletki powlekane) - 200 mg (Quetiapinum)

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Alcreno (Tabletki powlekane) - 300 mg (Quetiapinum)

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Alcreno (Tabletki powlekane) - 100 mg (Quetiapinum)

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Opis
Alcreno (Tabletki powlekane)
25 mg
(Quetiapinum)
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Quetiapini fumaras - 28,78mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 6 tabl.
- 7 tabl.
- 10 tabl.
- 14 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 50 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.

Alcreno (Tabletki powlekane)
150 mg
(Quetiapinum)
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Quetiapini fumaras - 172,68mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 6 tabl.
- 7 tabl.
- 10 tabl.
- 14 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 50 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.

Alcreno (Tabletki powlekane)
200 mg
(Quetiapinum)
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Quetiapini fumaras - 230,24mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 6 tabl.
- 7 tabl.
- 10 tabl.
- 14 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 50 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.

Alcreno (Tabletki powlekane)
300 mg
(Quetiapinum)
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Quetiapini fumaras - 345,36mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 6 tabl.
- 7 tabl.
- 10 tabl.
- 14 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 50 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.

Alcreno (Tabletki powlekane)
100 mg
(Quetiapinum)
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Quetiapini fumaras - 115,12mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 6 tabl.
- 7 tabl.
- 10 tabl.
- 14 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 50 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/25143/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/25143/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach