Alluzience

Opis
Alluzience (Roztwór do wstrzykiwań)
200 j. Speywood/ml
(Toksyna botulinowa typu A do wstrzykiwań)
Ipsen Pharma
Liczba substancji czynnych:
1
Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile - 200 jednostek Speywood/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 2 fiol. - 0,625 ml

produkt ATC
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42946/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42946/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach