Alortia

Opis
Alortia (Tabletki powlekane)
50 mg + 5 mg
(Losartanum kalicum + Amlodipinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
2
Amlodipinum - 5,00mg
Losartanum kalicum - 50,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 15,07
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
8,32
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 56 tabl.
- 60 tabl.
Cena bez refundacji: 29,26
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
15,74
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 84 tabl.
- 90 tabl.
Cena bez refundacji: 43,04
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
22,77
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 10 tabl.

Alortia (Tabletki powlekane)
50 mg + 10 mg
(Losartanum kalicum + Amlodipinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
2
Amlodipinum - 10,00mg
Losartanum kalicum - 50,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 15,07
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
8,32
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 56 tabl.
- 60 tabl.
Cena bez refundacji: 29,26
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
15,74
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 84 tabl.
- 90 tabl.
Cena bez refundacji: 43,04
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
22,77
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 10 tabl.

Alortia (Tabletki powlekane)
100 mg + 5 mg
(Losartanum kalicum + Amlodipinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
2
Amlodipinum - 5,00mg
Losartanum kalicum - 100,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 29,26
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
15,74
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 10 tabl.

Alortia (Tabletki powlekane)
100 mg + 10 mg
(Losartanum kalicum + Amlodipinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
2
Amlodipinum - 10,00mg
Losartanum kalicum - 100,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 29,26
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
15,74
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 10 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/31266/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/31266/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach