Amikacin Kabi

Wstęp
Stan na dzień: 2023-05-16

Amikacin Kabi (Roztwór do infuzji) - 5 mg/ml (Amikacinum)

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Opis
Amikacin Kabi (Roztwór do infuzji)
5 mg/ml
(Amikacinum)
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Amikacini sulfas - 5 mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 butelek - 50 ml
- 10 butelek - 100 ml
- 10 butelek - 200 ml

produkt ATC
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/40604/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/40604/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach