Amlessa

Opis
Amlessa (Tabletki)
4 mg + 5 mg
(tert-Butylamini perindoprilum + Amlodipinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
2
Amlodipinum - 5,00mg
tert-Butylamini perindoprilum - 4,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 14,38
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
12,02
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 60 tabl.
- 90 tabl.
Cena bez refundacji: 41,24
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
34,17
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 10 tabl.
- 20 tabl.

Amlessa (Tabletki)
4 mg + 10 mg
(tert-Butylamini perindoprilum + Amlodipinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
2
Amlodipini besilas - 13,87mg
tert-Butylamini perindoprilum - 4,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 14,38
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
12,02
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 60 tabl.
- 90 tabl.
Cena bez refundacji: 41,24
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
34,17
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 10 tabl.
- 20 tabl.

Amlessa (Tabletki)
8 mg + 5 mg
(tert-Butylamini perindoprilum + Amlodipinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
2
Amlodipinum - 5,00mg
tert-Butylamini perindoprilum - 8,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 28,47
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
23,76
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 60 tabl.
- 90 tabl.
Cena bez refundacji: 80,63
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
66,50
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 10 tabl.
- 20 tabl.

Amlessa (Tabletki)
8 mg + 10 mg
(tert-Butylamini perindoprilum + Amlodipinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
2
Amlodipini besilas - 13,87mg
tert-Butylamini perindoprilum - 8,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 28,47
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
23,76
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 60 tabl.
- 90 tabl.
Cena bez refundacji: 80,63
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
66,50
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 10 tabl.
- 20 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/25676/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/25676/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach