Amlodipine Bluefish

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 2.
Stan na dzień: 2023-05-16

Amlodipine Bluefish (Tabletki) - 5 mg (Amlodipinum)

Bluefish Pharmaceuticals AB

Amlodipine Bluefish (Tabletki) - 10 mg (Amlodipinum)

Bluefish Pharmaceuticals AB
Opis
Amlodipine Bluefish (Tabletki)
5 mg
(Amlodipinum)
Bluefish Pharmaceuticals AB
Liczba substancji czynnych:
1
Amlodipinum - 5,00 mg (w postaci amlodypiny bezylanu- 6,9348 mg)
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 5,21
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
1,56
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 50 tabl.
- 100 tabl.

Amlodipine Bluefish (Tabletki)
10 mg
(Amlodipinum)
Bluefish Pharmaceuticals AB
Liczba substancji czynnych:
1
Amlodipinum - 10,00 mg (w postaci amlodypiny bezylanu- 13,8696 mg)
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 9,89
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
2,97
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 50 tabl.
- 100 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/23194/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/23194/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach