Amoksiklav ES

Opis
Amoksiklav ES (Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
(600 mg + 42,9 mg)/5 ml
(Amoxicillinum + Acidum clavulanicum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
2
Acidum clavulanicum - 42,90mg
Amoxicillinum - 600 mg/5 ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 butelka - 33,8 g - proszku/100 ml zawiesiny
Cena bez refundacji: 31,67
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
17,77
Poziom odpłatności: 50%
- 1 butelka - 17,7 g - proszku/50 ml zawiesiny
Cena bez refundacji: 16,63
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
9,68
Poziom odpłatności: 50%

produkt ATC
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42198/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42198/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach