Anesderm

Wstęp
Stan na dzień: 2023-05-16

Anesderm (Krem) - (25 mg + 25 mg)/g (Prilocainum + Lidocainum)

Pierre Fabre Medicament
Opis
Anesderm (Krem)
(25 mg + 25 mg)/g
(Prilocainum + Lidocainum)
Pierre Fabre Medicament
Liczba substancji czynnych:
2
Lidocainum - 25,00mg/g
Prilocainum - 25,00mg/g
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 tuba - 5 g
- 5 tub - 5 g
- 1 tuba - 30 g

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/24351/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/24351/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach