Aphtin

Wstęp
Można go kupić pod 2 postaciami.
Liczba dostęnych wariantów: 2.
Stan na dzień: 2023-05-16

Aphtin (Roztwór do stosowania w jamie ustnej) - 200 mg/g (Natrii tetraboras)

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

Aphtin (Płyn do stosowania w jamie ustnej) - 200 mg/g (Natrii tetraboras)

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "Prolab" Sp. z o.o.
Opis
Aphtin (Roztwór do stosowania w jamie ustnej)
200 mg/g
(Natrii tetraboras)
Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Borax - 200,00mg/g
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 butelka - 10 g
- 1 butelka - 20 g

Aphtin (Płyn do stosowania w jamie ustnej)
200 mg/g
(Natrii tetraboras)
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "Prolab" Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Borax - 20,00g
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 op. - 10 g - w pojemniku
- 1 op. - 10 g - w butelce
- 1 op. - 15 g - w pojemniku
- 1 op. - 15 g - w butelce
- 1 op. - 30 g - w pojemniku
- 1 op. - 30 g - w butelce

produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/658/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/658/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach