Apixaban Aurovitas

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 2.
Stan na dzień: 2023-05-16

Apixaban Aurovitas (Tabletki powlekane) - 2,5 mg (Apixabanum)

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Apixaban Aurovitas (Tabletki powlekane) - 5 mg (Apixabanum)

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Opis
Apixaban Aurovitas (Tabletki powlekane)
2,5 mg
(Apixabanum)
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Apixabanum - 2,50mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 168 tabl.
- 200 tabl.
- 14 tabl.
- 60 tabl.
- 10 tabl.
- 56 tabl.
- 100 tabl.

Apixaban Aurovitas (Tabletki powlekane)
5 mg
(Apixabanum)
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Apixabanum - 5,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 168 tabl.
- 100 tabl.
- 14 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 200 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42169/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42169/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach