Aricept

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 2.
Stan na dzień: 2023-05-16

Aricept (Tabletki powlekane) - 5 mg (Donepezili hydrochloridum)

Pfizer Europe MA EEIG

Aricept (Tabletki powlekane) - 10 mg (Donepezili hydrochloridum)

Pfizer Europe MA EEIG
Opis
Aricept (Tabletki powlekane)
5 mg
(Donepezili hydrochloridum)
Pfizer Europe MA EEIG
Liczba substancji czynnych:
1
Donepezili hydrochloridum - 5,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.

Aricept (Tabletki powlekane)
10 mg
(Donepezili hydrochloridum)
Pfizer Europe MA EEIG
Liczba substancji czynnych:
1
Donepezili hydrochloridum - 10,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/7923/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/7923/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach