Asmanex Twisthaler

Wstęp
Opis
Asmanex Twisthaler (Proszek do inhalacji)
400 mcg/dawkę inh.
(Mometasoni furoas)
Organon Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Mometasoni furoas - 400 mcg/dawkę inh.
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 inhalator - 30 dawek
- 1 inhalator - 60 dawek
Cena bez refundacji: 96,01
Lek refundowany (A.1)

Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
30,29
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
dla ciężarnej (E) - bezpłatne

Opakowania skasowane:
- 1 inhalator - 14 dawek GTIN: 05909991106614

Asmanex Twisthaler (Proszek do inhalacji)
200 mcg/dawkę inh.
(Mometasoni furoas)
Organon Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Mometasoni furoas - (zmikronizowany) 200 mcg/dawkę
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 op. - 30 dawek
- 1 op. - 60 dawek

Opakowania skasowane:
- 1 op. - 14 dawek GTIN: 05909991106713

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/13089/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/13089/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach