Aspulmo

Wstęp
Stan na dzień: 2023-05-16

Aspulmo (Aerozol inhalacyjny, zawiesina) - 100 mcg/dawkę inh. (Salbutamolum)

Exeltis Poland Sp. z o.o.
Opis
Aspulmo (Aerozol inhalacyjny, zawiesina)
100 mcg/dawkę inh.
(Salbutamolum)
Exeltis Poland Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Salbutamolum - 100,00mcg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 poj. - 10 ml
Cena bez refundacji: 11,91
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
4,98
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
dla ciężarnej (E) - bezpłatne

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/24256/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/24256/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach