Atosiban Accord

Wstęp
Można go kupić pod 2 postaciami.
Liczba dostęnych wariantów: 2.
Stan na dzień: 2023-05-16

Atosiban Accord (Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) - 37,5 mg/5 ml (Atosibanum)

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Atosiban Accord (Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce) - 6,75 mg/0,9 ml (Atosibanum)

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Opis
Atosiban Accord (Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)
37,5 mg/5 ml
(Atosibanum)
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Atosibanum - 37,5 mg/5 ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol. - 5 ml

Atosiban Accord (Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce)
6,75 mg/0,9 ml
(Atosibanum)
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Atosibanum - (atozybanu octan) 7,5 mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 amp.-strzyk. - 0,9 ml

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/35088/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/35088/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach