Axocar

Opis
Axocar (Tabletki)
10 mg + 10 mg
(Ezetimibum + Simvastatinum)
Zentiva, k.s.
Liczba substancji czynnych:
2
Ezetimibum - 10,00mg
Simvastatinum - 10,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 50 tabl.
- 100 tabl.
- 300 tabl.
- 10 tabl.

Axocar (Tabletki)
10 mg + 20 mg
(Ezetimibum + Simvastatinum)
Zentiva, k.s.
Liczba substancji czynnych:
2
Ezetimibum - 10,00mg
Simvastatinum - 20,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 50 tabl.
- 100 tabl.
- 300 tabl.

Axocar (Tabletki)
10 mg + 40 mg
(Ezetimibum + Simvastatinum)
Zentiva, k.s.
Liczba substancji czynnych:
2
Ezetimibum - 10,00mg
Simvastatinum - 40,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 50 tabl.
- 100 tabl.
- 300 tabl.

Axocar (Tabletki)
10 mg + 80 mg
(Ezetimibum + Simvastatinum)
Zentiva, k.s.
Liczba substancji czynnych:
2
Ezetimibum - 10,00mg
Simvastatinum - 80,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 50 tabl.
- 100 tabl.
- 300 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/41109/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/41109/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach