Azithromycin Genoptim

Wstęp
Stan na dzień: 2023-05-16

Azithromycin Genoptim (Tabletki powlekane) - 500 mg (Azithromycinum)

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Opis
Azithromycin Genoptim (Tabletki powlekane)
500 mg
(Azithromycinum)
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Azithromycinum - 524,04mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 2 tabl.
- 3 tabl.
Cena bez refundacji: 9,46
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub mukowiscydoza
5,00
Poziom odpłatności: 50%
- 6 tabl.
- 30 tabl.

produkt ATC
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/27841/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/27841/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach