BCG Szczepionka AJVaccines

Opis
BCG Szczepionka AJVaccines (Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań)
2-8x10^6 CFU/ml
(Vaccinum tuberculosis (BCG) cryodesiccatum, Szczepionka przeciw gruźlicy (BCG), liofilizowana)
AJ Vaccines A/S
Liczba substancji czynnych:
1
Mycobacterium bovis BCG, sczep duński 1331 - 2-8x10^6 CFU/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol.
- 5 fiol.
- 10 fiol.
- 1

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/20376/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/20376/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach