Beclonasal Aqua

Opis
Beclonasal Aqua (Aerozol do nosa, zawiesina)
50 mcg/dawkę
(Beclometasoni dipropionas)
Orion Corporation
Liczba substancji czynnych:
1
Beclometasoni dipropionas
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 butelka - 70 dawek
- 1 butelka - 80 dawek
- 1 butelka - 200 dawek

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/16364/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/16364/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach