Bendamustine Sandoz GmbH

Opis
Bendamustine Sandoz GmbH (Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji)
2,5 mg/ml
(Bendamustini hydrochloridum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Bendamustini hydrochloridum - 2,5 mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol. - proszku
- 1 fiol. - proszku

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/39245/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/39245/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach