Benzydamine neo-angin forte

Opis
Benzydamine neo-angin forte (Aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór)
3 mg/ml
(Benzydamini hydrochloridum)
M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Benzydamini hydrochloridum - 3 mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 butelka - 15 ml
- 1 butelka - 30 ml

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/36595/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/36595/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach