Berinert 500

Opis
Berinert 500 (Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji)
500 j.m./ml
(Inhibitor C1-esterazy, ludzki)
CSL Behring GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Inhibitor C1-esterazy, ludzki - 40,0 - 62,5 J/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1
Cena bez refundacji: 2369,63
Lek refundowany (A.1)

Przerywanie ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczynioruchowego, obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną; Przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród)
22,42
Poziom odpłatności: ryczałt

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/21226/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/21226/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach