Beriplex P/N 1000

Opis
Beriplex P/N 1000 (Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań)
1000 j.m.
(Prothrombinum multiplex humanum)
CSL Behring GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Prothrombinum multiplex humanum - 1000,00j.m.
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/11657/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/11657/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach