Betafact 500 IU

Opis
Betafact 500 IU (Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań)
500 j.m./fiolkę
(Factor IX coagulationis humanus)
LFB-Biomedicaments
Liczba substancji czynnych:
1
Factor IX coagulationis humanus - 500,00j.m.
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/27803/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/27803/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach