Betaloc ZOK 25

Wstęp
Stan na dzień: 2023-05-16

Betaloc ZOK 25 (Tabletki o przedłużonym uwalnianiu) - 25 mg (Metoprololi succinas)

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A
Opis
Betaloc ZOK 25 (Tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
25 mg
(Metoprololi succinas)
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A
Liczba substancji czynnych:
1
Metoprololi succinas - 23,75mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/10594/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/10594/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach