Bi-Profenid

Wstęp
Opis
Bi-Profenid (Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu)
150 mg
(Ketoprofenum)
Sanofi-Aventis France
Liczba substancji czynnych:
1
Ketoprofenum - 150,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 20 tabl.
Cena bez refundacji: 12,59
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych niż określone w ChPL
7,72
Poziom odpłatności: 50%
- 100 tabl.

produkt ATC
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/8601/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/8601/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach