Bicardef 10 mg

Wstęp
Stan na dzień: 2023-05-16

Bicardef 10 mg (Tabletki powlekane) - 10 mg (Bisoprololi fumaras)

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
Opis
Bicardef 10 mg (Tabletki powlekane)
10 mg
(Bisoprololi fumaras)
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Bisoprololi fumaras - 10,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 60 tabl.
Cena bez refundacji: 22,88
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia
6,40
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 90 tabl.
Cena bez refundacji: 33,18
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia
9,60
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/23620/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/23620/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach