Bisoprolol Vitabalans

Wstęp
Opis
Bisoprolol Vitabalans (Tabletki)
5 mg
(Bisoprololi hemifumaras)
Vitabalans Oy
Liczba substancji czynnych:
1
Bisoprololi fumaras - 5,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 50 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 100 tabl.
- 90 tabl.

Bisoprolol Vitabalans (Tabletki)
10 mg
(Bisoprololi hemifumaras)
Vitabalans Oy
Liczba substancji czynnych:
1
Bisoprololi fumaras - 10,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 50 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 100 tabl.
- 90 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/21025/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/21025/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach