Boncel 100 000 j.m.

Opis
Boncel 100 000 j.m. (Roztwór doustny)
100 000 IU
(Cholecalciferolum)
Orivas, UAB
Liczba substancji czynnych:
1
Cholecalciferolum - 100 000 IU
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 4 amp. - 1 ml
- 1 amp. - 1 ml
- 2 amp. - 1 ml
- 3 amp. - 1 ml

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42855/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42855/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach