Bortezomib MSN

Opis
Bortezomib MSN (Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań)
3,5 mg
(Bortezomibum)
Vivanta Generics s.r.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Bortezomibum - 3,50mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol. - proszku

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/39437/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/39437/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach