Bramitob

Wstęp
Stan na dzień: 2023-05-16

Bramitob (Roztwór do nebulizacji) - 300 mg/4 ml (Tobramycinum)

Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Opis
Bramitob (Roztwór do nebulizacji)
300 mg/4 ml
(Tobramycinum)
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Tobramycinum - 300,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 16 poj. jednodawkowych - 4 ml
- 28 poj. jednodawkowych - 4 ml
- 56 poj. jednodawkowych - 4 ml
Cena bez refundacji:

Programy lekowe (B) - bezpłatne

produkt ATC
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
produkt grupa
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/17559/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/17559/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach