Brodacid

Opis
Brodacid (Płyn na skórę)
(50,4 mg + 100 mg)/g
(Acidum lacticum + Acidum salicylicum)
Grupa Inco S.A.
Liczba substancji czynnych:
2
Acidum lacticum - 50,4 mg/g
Acidum salicylicum - 100 mg/g
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 op. - 8 g
- 1 op. - 8 g

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/1157/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/1157/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach