Cabazitaxel Fresenius Kabi

Opis
Cabazitaxel Fresenius Kabi (Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)
20 mg/ml
(Cabazitaxelum)
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Cabazitaxelum - 20,00mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol. - 3 ml

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/45033/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/45033/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach