Carbetocin Mercapharm

Wstęp
Opis
Carbetocin Mercapharm (Roztwór do wstrzykiwań)
100 mcg/ml
(Carbetocinum)
Mercapharm Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Carbetocinum - 100,00mcg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 4 fiol. - 1 ml
- 5 fiol. - 1 ml

produkt ATC
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/46388/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/46388/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach