Carboplatin Accord

Wstęp
Opis
Carboplatin Accord (Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)
10 mg/ml
(Carboplatinum)
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Carboplatinum - 10,00mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol. - 5 ml
Cena bez refundacji:

Chemioterapia (C) - bezpłatne
- 1 fiol. - 15 ml
Cena bez refundacji:

Chemioterapia (C) - bezpłatne
- 1 fiol. - 45 ml
Cena bez refundacji:

Chemioterapia (C) - bezpłatne
- 1 fiol. - 60 ml
Cena bez refundacji:

Chemioterapia (C) - bezpłatne

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
produkt grupa
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/22594/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/22594/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach