Carmustine Accordpharma

Opis
Carmustine Accordpharma (Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji)
50 mg
(Carmustinum)
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Carmustinum - 50,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol.
- 10 fiol.

Carmustine Accordpharma (Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji)
300 mg
(Carmustinum)
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Carmustinum - 300,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 fiol.
- 1 fiol.

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/44398/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/44398/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach