Casaro HCT

Opis
Casaro HCT (Tabletki)
16 mg + 12,5 mg
(Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum)
Medreg s.r.o.
Liczba substancji czynnych:
2
Candesartanum cilexetili - 16,00mg
Hydrochlorothiazidum - 12,50mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 7 tabl.
- 14 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 56 tabl.
- 70 tabl.
- 90 tabl.
- 98 tabl.

Casaro HCT (Tabletki)
32 mg + 12,5 mg
(Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum)
Medreg s.r.o.
Liczba substancji czynnych:
2
Candesartanum cilexetili - 32,00mg
Hydrochlorothiazidum - 12,50mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 7 tabl.
- 14 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 56 tabl.
- 70 tabl.
- 90 tabl.
- 98 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/44934/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/44934/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach