Cazaprol

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 3.
Stan na dzień: 2023-05-16

Cazaprol (Tabletki powlekane) - 1 mg (Cilazaprilum)

Krka, d.d., Novo mesto

Cazaprol (Tabletki powlekane) - 2,5 mg (Cilazaprilum)

Krka, d.d., Novo mesto

Cazaprol (Tabletki powlekane) - 5 mg (Cilazaprilum)

Krka, d.d., Novo mesto
Opis
Cazaprol (Tabletki powlekane)
1 mg
(Cilazaprilum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
1
Cilazaprilum - 1,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 8,74
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
8,74
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne

Cazaprol (Tabletki powlekane)
2,5 mg
(Cilazaprilum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
1
Cilazaprilum - 2,50mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 14,05
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
12,07
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 30 tabl.

Cazaprol (Tabletki powlekane)
5 mg
(Cilazaprilum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
1
Cilazaprilum - 5,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 23,10
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
18,70
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 30 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/20389/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/20389/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach