Chlorprothixen Zentiva

Opis
Chlorprothixen Zentiva (Tabletki powlekane)
50 mg
(Chlorprothixeni hydrochloridum)
Zentiva, k.s.
Liczba substancji czynnych:
1
Chlorprothixeni hydrochloridum - 50,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 50 tabl.
Cena bez refundacji: 21,42
Lek refundowany (A.1)

Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
5,70
Poziom odpłatności: ryczałt

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
8,18
Poziom odpłatności: 30%
- 30 tabl.

Opakowania skasowane:
- 30 tabl.

Chlorprothixen Zentiva (Tabletki powlekane)
15 mg
(Chlorprothixeni hydrochloridum)
Zentiva, k.s.
Liczba substancji czynnych:
1
Chlorprothixeni hydrochloridum - 15,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 50 tabl.
Cena bez refundacji: 10,32
Lek refundowany (A.1)

Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
7,84
Poziom odpłatności: ryczałt

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
6,34
Poziom odpłatności: 30%
- 30 tabl.

Opakowania skasowane:
- 30 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/1401/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/1401/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach