Ciprinol

Wstęp
Można go kupić pod 2 postaciami.
Liczba dostęnych wariantów: 3.
Stan na dzień: 2023-05-16

Ciprinol (Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) - 10 mg/ml (Ciprofloxacinum)

Krka, d.d., Novo mesto

Ciprinol (Tabletki powlekane) - 500 mg (Ciprofloxacinum)

Krka, d.d., Novo mesto

Ciprinol (Tabletki powlekane) - 250 mg (Ciprofloxacinum)

Krka, d.d., Novo mesto
Opis
Ciprinol (Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)
10 mg/ml
(Ciprofloxacinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
1
Ciprofloxacinum - 100,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 5 amp. - 10 ml

Ciprinol (Tabletki powlekane)
500 mg
(Ciprofloxacinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
1
Ciprofloxacini hydrochloridum - 582,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 tabl.
Cena bez refundacji: 11,19
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
5,60
Poziom odpłatności: 50%

Ciprinol (Tabletki powlekane)
250 mg
(Ciprofloxacinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
1
Ciprofloxacini hydrochloridum - 292,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 tabl.
Cena bez refundacji: 7,28
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
4,48
Poziom odpłatności: 50%

produkt ATC
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/1447/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/1447/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach