Citrolyt

Opis
Citrolyt (Granulat do sporządzania roztworu doustnego)
(46,4 g + 39,1 g + 14,5 g)/100 g
(Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum)
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
Liczba substancji czynnych:
3
Acidum citricum - 14,50g/100 g
Kalii citras - 46,40g/100 g
Natrii citras - 39,10g/100 g
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 poj. - 220 g
Cena bez refundacji: 69,37
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
20,81
Poziom odpłatności: 30%

produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/1469/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/1469/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach