Cozaar

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 3.
Stan na dzień: 2023-05-16

Cozaar (Tabletki powlekane) - 50 mg (Losartanum kalicum)

Organon Polska Sp. z o.o.

Cozaar (Tabletki powlekane) - 12,5 mg (Losartanum kalicum)

Organon Polska Sp. z o.o.

Cozaar (Tabletki powlekane) - 100 mg (Losartanum kalicum)

Organon Polska Sp. z o.o.
Opis
Cozaar (Tabletki powlekane)
50 mg
(Losartanum kalicum)
Organon Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Losartanum kalicum - 50,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 13,95
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
7,64
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne

Cozaar (Tabletki powlekane)
12,5 mg
(Losartanum kalicum)
Organon Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Losartanum kalicum - 12,50mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
- 21 tabl.

Cozaar (Tabletki powlekane)
100 mg
(Losartanum kalicum)
Organon Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Losartanum kalicum - 100,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 27,01
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
14,40
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/1606/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/1606/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach