Cyclaid

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 3.
Stan na dzień: 2023-05-16

Cyclaid (Kapsułki miękkie) - 25 mg (Ciclosporinum)

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Cyclaid (Kapsułki miękkie) - 50 mg (Ciclosporinum)

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Cyclaid (Kapsułki miękkie) - 100 mg (Ciclosporinum)

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Opis
Cyclaid (Kapsułki miękkie)
25 mg
(Ciclosporinum)
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Ciclosporinum - 25,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 50 kaps.
Cena bez refundacji: 67,12
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub <1>choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 roku życia; anemia aplastyczna u dzieci do 18 roku życia; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; <2>aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek
3,38
Poziom odpłatności: ryczałt
- 60 kaps.

Opakowania skasowane:
- 10 kaps. GTIN: 05909990787258
- 20 kaps. GTIN: 05909990787265
- 30 kaps. GTIN: 05909990787272

Cyclaid (Kapsułki miękkie)
50 mg
(Ciclosporinum)
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Ciclosporinum - 50,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 50 kaps.
Cena bez refundacji: 133,87
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub <1>choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 roku życia; anemia aplastyczna u dzieci do 18 roku życia; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; <2>aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek
3,20
Poziom odpłatności: ryczałt
- 60 kaps.

Opakowania skasowane:
- 10 kaps. GTIN: 05909990787302
- 20 kaps. GTIN: 05909990787333
- 30 kaps. GTIN: 05909990787340

Cyclaid (Kapsułki miękkie)
100 mg
(Ciclosporinum)
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Ciclosporinum - 100,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 50 kaps.
Cena bez refundacji: 267,95
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub <1>choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 roku życia; anemia aplastyczna u dzieci do 18 roku życia; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; <2>aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek
3,41
Poziom odpłatności: ryczałt
- 60 kaps.

Opakowania skasowane:
- 10 kaps. GTIN: 05909990787432
- 20 kaps. GTIN: 05909990787449
- 30 kaps. GTIN: 05909990787456

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/22879/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/22879/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach