Dacepton

Wstęp
Można go kupić pod 2 postaciami.
Liczba dostęnych wariantów: 2.
Stan na dzień: 2023-05-16

Dacepton (Roztwór do wstrzykiwań we wkładzie) - 10 mg/ml (Apomorphini hydrochloridum hemihydricum)

Ever Neuro Pharma GmbH

Dacepton (Roztwór do infuzji) - 5 mg/ml (Apomorphini hydrochloridum hemihydricum)

Ever Neuro Pharma GmbH
Opis
Dacepton (Roztwór do wstrzykiwań we wkładzie)
10 mg/ml
(Apomorphini hydrochloridum hemihydricum)
Ever Neuro Pharma GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Apomorphini hydrochloridum - 10,00mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 5 wkładów - 3 ml

Dacepton (Roztwór do infuzji)
5 mg/ml
(Apomorphini hydrochloridum hemihydricum)
Ever Neuro Pharma GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Apomorphini hydrochloridum hemihydricum
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol. - 20 ml
- 5 fiol. - 20 ml
Cena bez refundacji:

Programy lekowe (B) - bezpłatne
- 10 fiol. - 20 ml
- 30 fiol. - 20 ml

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
produkt grupa
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/32993/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/32993/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach