Dekenor

Wstęp
Można go kupić pod 2 postaciami.
Liczba dostęnych wariantów: 2.
Stan na dzień: 2023-05-16

Dekenor (Roztwór do wstrzykiwań) - 50 mg/2 ml (Dexketoprofenum)

Krka, d.d., Novo mesto

Dekenor (Tabletki powlekane) - 25 mg (Dexketoprofenum)

Krka, d.d., Novo mesto
Opis
Dekenor (Roztwór do wstrzykiwań)
50 mg/2 ml
(Dexketoprofenum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
1
Dexketoprofenum - 50 mg/2 ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 amp. - 2 ml
- 5 amp. - 2 ml
- 10 amp. - 2 ml

Dekenor (Tabletki powlekane)
25 mg
(Dexketoprofenum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
1
Dexketoprofenum - 36,90mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 10 tabl.
- 50 tabl.
- 20 tabl.

produkt ATC
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/38405/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/38405/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach