Dexketoprofen Sopharma

Wstęp
Opis
Dexketoprofen Sopharma (Roztwór do wstrzykiwań / do infuzji)
50mg/ 2ml
(Dexketoprofenum)
Sopharma Warszawa Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Dexketoprofenum - 50mg/ 2ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 amp. - 2 ml
- 5 amp. - 2 ml
- 6 amp. - 2 ml
- 10 amp. - 2 ml
- 20 amp. - 2 ml
- 25 amp. - 2 ml
- 50 amp. - 2 ml
- 100 amp. - 2 ml

produkt ATC
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42892/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42892/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach