Dexmedetomidine B. Braun

Opis
Dexmedetomidine B. Braun (Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)
100 mcg/ml
(Dexmedetomidinum)
B. Braun Melsungen AG
Liczba substancji czynnych:
1
Dexmedetomidinum - 100 mcg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 5 amp. - 2 ml
- 10 amp. - 2 ml
- 25 amp. - 2 ml
- 4 amp. - 4 ml
- 10 amp. - 4 ml
- 4 amp. - 10 ml
- 10 amp. - 10 ml

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/43421/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/43421/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach