Dilzem 120 retard

Opis
Dilzem 120 retard (Tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
120 mg
(Diltiazemi hydrochloridum)
Pfizer Europe MA EEIG
Liczba substancji czynnych:
1
Diltiazemi hydrochloridum - 120,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 11,23
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
3,78
Poziom odpłatności: ryczałt

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/9385/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/9385/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach