Duomox

Opis
Duomox (Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej)
250 mg
(Amoxicillinum)
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Amoxicillinum - 250,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 20 tabl.

Duomox (Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej)
375 mg
(Amoxicillinum)
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Amoxicillinum - 375,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 20 tabl.

Duomox (Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej)
500 mg
(Amoxicillinum)
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Amoxicillinum - 500,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 20 tabl.

Duomox (Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej)
750 mg
(Amoxicillinum)
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Amoxicillinum - 750,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 20 tabl.

Duomox (Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej)
1 g
(Amoxicillinum)
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Amoxicillinum - 1000,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 20 tabl.

produkt ATC
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/2077/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/2077/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach